Ometre els comandaments de cinta
Salta al contingut principal

Pàgina web de FREMAP

Salta al contingut

Verificació de documents (csv)

Aquest servei permet:

  • Validar la integritat i autenticitat dels documents emesos i signats electrònicament en els sistemes informàtics de FREMAP.
  • Baixar una còpia del document signat (recorda que un document signat electrònicament només té validesa legal en format electrònic).
Si us plau, introdueix a continuació el codi de verificació del document que desitges validar/baixar:

Codi segur de verificació (CSV)