Treballadors

Contribuïm a millorar la salut en la teva empresa

Procurem l'excel·lència en la nostra gestió de les prestacions i en el tractament integral de la salut del treballador, amb una atenció pròxima, humanista i personalitzada, que respongui a la confiança dipositada pels nostres mutualistes i contribueixi a l'ús eficient dels recursos.

Cobertures

Prestacions gestionades com Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social

Les prestacions són un conjunt de mesures que posa en funcionament la Seguretat Social per preveure, reparar o superar determinades situacions d'infortuni o estats de necessitat concrets, que solen originar una pèrdua d'ingressos o un excés de despeses en les persones que els pateixen.

El nostre compromís és protegir a 4.886.898 treballadors, el 24, 80% del Sistema de la Seguretat Social

Objectiu: L'atenció al treballador

Prestació d'un servei excel·lent

Equip FREMAP

Gestió: 1.313 persones

Prevenció: 144 persones

Medicosanitari: 2.505 persones

Suport tècnic: 321 persones

Serveis Generals: 68 persones

4.351 professionals

Equipament i instal·lacions

208 Centres d'Atenció

4 Hospitals amb internament

4 Hospitals de dia

2 Hospitals Intermutuals

7,69 Milions destinats a inversions

219.792,11 m2 a disposició dels nostres treballadors protegits

Lideratge

Compromís continu amb l'eficiència i satisfacció dels nostres mutualistes

  • Seguretat del Pacient

    La seguretat del pacient com a compromís de qualitat assistencial.

  • Millora de l'experiència assistencial

    L'experiència del pacient com a eix de la gestió sanitària.