WEBINAR OBLIGACIONS DE LES EMPRESES EN L'ÀMBIT DE LA SEGURETAT SOCIAL

Situacions irregulars com la falta d'alta, cotització o infra cotització, poden donar lloc a importants responsabilitats en matèria de prestacions d'incapacitat temporal, mort o superviviencia, així com a sancions per a les empreses incomplidores

MADRID (21/01/2021)

Per tal d'analitzar aquestes situacions, FREMAP organitza aquest webinar sobre "Obligacions de les empreses en l'àmbit de la Seguretat Social".