ENAC renova l'acreditació del Laboratori de Metrologia Dimensional de FREMAP

L'acreditació ENAC número 11/LC10.004, es manté fins al mes d'abril de 2022.

MADRID (02/12/2020)

La Readaptació Professional a FREMAP, integrada dins l'Àrea de Treball Social, és un programa individualitzat d'Orientació i Formació Professional, que es dona als treballadors afectats per Accident de Treball o Malaltia Professional, reduint-se així les seves conseqüències i promovent la integració laboral.

Dins el catàleg de cursos de readaptació professional FREMAP s'inclou el de Qualitat Industrial, que té com a objectiu formar en metrologia dimensional, gestió de la qualitat i assajos de materials mitjançant una formació pràctica desenvolupada en el Laboratori de Metrologia Dimensional de FREMAP, ubicat en l'Hospital de FREMAP-Majadahonda, que té 3 grans objectius:

  • Formar Tècnics en Metrologia i Qualitat Industrial per rehabilitar laboralment a treballadors amb seqüeles d'IPT, que han patit un accident laboral greu o tenen una malaltia professional.
  • Prestar un servei de calibratge a la indústria espanyola.
  • Impulsar el calibratge dels equips mèdics.

El curs té una durada de 10 mesos, 1300 hores lectives amb un 75% de pràctiques, amb què l'alumne adquireix competències professionals per treballar en qualsevol indústria, dins l'àrea de qualitat. La formació es completa amb 3 mesos de pràctiques en una empresa del sector industrial seleccionada pel Servei d'Intermediació Laboral.

Dotat dels equips més utilitzats en la industrial actual, el laboratori de Metrologia Dimensional de FREMAP, acaba rebre de l'Entitat Nacional d'Acreditació - ENAC – la renovació de l'acreditació número 11/LC10.004, una vegada la Comissió d'Acreditació d'aquesta entitat va estudiar l'informe de l'auditoria del mes de setembre passat. Aquesta acreditació es manté fins al mes d'abril de 2022.

Els resultats formatius del curs de Qualitat Industrial a FREMAP són excel·lents, permetent incorporar al mercat laboral nous professionals com, per exemple, Tècnic/a de control de qualitat en producte final o Tècnic/a de control de qualitat en recepció de materials ambdós molt necessaris en el desenvolupament de l'activitat industrial de l'economia espanyola.