FREMAP presenta el Canal de Gestió de la Incapacitat Temporal

El nou espai web de FREMAP pretén ser un espai de referència en gestió de l'absentisme per incapacitat temporal per compartir coneixements i informació d'una forma ordenada i dinàmica.

MADRID (10/11/2020)

La gestió de la salut és un element de valor diferenciador per a les empreses, treballadors i per al global de la Societat.

Els nous suports i canals digitals incorporen a la gestió de l'absentisme per incapacitat temporal eines per a la millora de l'eficiència i eficàcia dels plans d'actuació desenvolupats per cada empresa.

El nou Canal de Gestió de la Incapacitat Temporal de FREMAP acosta a les empreses informació i recursos sobre els següents àmbits:

 • Absentisme Laboral: Dades generals sobre l'absentisme
  • Definició
  • Tipus
  • Causes
  • Mesurament
  • Estadístiques
 • Absentisme Incapacitat Temporal: Dades generals sobre l'absentisme d'incapacitat temporal del col·lectiu protegit per FREMAP i costos d'absentisme
  • Observatori I.T. FREMAP
  • Estadístiques I.T. Empreses FREMAP
  • Conseqüències de l'absentisme d'I.T.
  • Estadístiques costos laborals
  • Informes de costos I.T. FREMAP i calculadora de costos.
 • Pràctiques Empreses: Resum de les pràctiques i experiències més destacables en la gestió de la incapacitat temporal manifestats per les empreses en les Jornades bones pràctiques en gestió de l'absentisme.
 • Gestió Incapacitat Temporal: Accions conjuntes amb cada empresa des d'un doble enfocament: Prevenir i Gestionar.

Et presentem en aquest vídeo un resum dels principals aspectes del Canal de Gestió de la Incapacitat Temporal de FREMAP:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=dNozrzmcOe4&feature=emb_logo