Ampliació de termini per presentar les sol·licituds de PROPOECATA, POECATA2 I PETECATA

.

MADRID (22/10/2020)

 

La Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social ha informat a les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social l'ampliació del termini inicialment previst per poder sol·licitar, amb efectes econòmics de l'1 d'octubre de 2020, les prestacions de cessament d'activitat següents:

  1. Pròrroga de la prestació compatible amb l'activitat per compte propi, que s'ha vingut percebent fins al 30 de setembre de 2020 (Disposició addicional quarta Reial Decret llei 30/2020, de 29 de setembre)
  2. Prestació compatible amb l'activitat per compte propi, per a beneficiaris de la prestació extraordinària per cessament d'activitat fins al 30 de juny de 2020, que no hagin percebut la prestació compatible amb l'activitat per compte propi durant el tercer trimestre de 2020 (Disposició addicional quarta Reial Decret llei 30/2020, de 29 de setembre).
  3. Prestació per cessament d'activitat per als autònoms de temporada, a percebre a partir de l'1 d'octubre de 2020 (article 14 Reial Decret llei 30/2020, de 29 de setembre).

Aquest termini s'estén fins divendres 23 d'octubre de 2020.

Salutacions cordials