Prestacions econòmiques de cessament d'activitat a favor de treballadors autònoms

El Reial Decret llei 24/2020, de 26 de juny, incorpora noves prestacions de cessament d'activitat per protegir als treballadors autònoms

MADRID (02/07/2020)

Una vegada extingit l'estat d'alarma. FREMAP informa d'aquestes noves possibilitats de protecció, en funció de les circumstàncies específiques de cada treballador autònom

T'oferim informació sobre les diferents prestacions per cessament d'activitat disponibles a favor dels treballadors autònoms.

https://www-ca.fremap.es/Autonomos/Paginas/Prestaciones-economicas-de-cese-de-actividad.aspx