FREMAP abona a 296.000 treballadors autònoms la prestació extraordinària per cessament d'activitat

L'import de les prestacions reconegudes per FREMAP el 17 d'abril ascendeix a 215 milions d'euros, assolint al 33% dels més de 900.000 Autònoms adherits a la Mútua.

MADRID (20/04/2020)

FREMAP va habilitar el 23 de març en la seva pàgina web un nou espai COVID-19: Prestació extraordinària per cessament d'activitat, que facilita informació sobre els requisits i accions per sol·licitar la prestació extraordinària per cessament d'activitat dels treballadors autònoms afectats per la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Amb la finalitat de gestionar amb la major rapidesa, eficiència i rigor aquesta prestació extraordinària en el reduït temps de quatre setmanes, FREMAP ha aplicat i adaptat tots els recursos humans i tecnològics disponibles, amb especial èmfasi en els processos informàtics i teletreball. Més de mil professionals han treballat amb intensitat per aconseguir l'objectiu de reconèixer la prestació a tan elevat nombre d'autònoms.

Segons que informa el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, 923.812 autònoms han percebut aquesta prestació extraordinària de les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social, havent-se aprovat el 97,3% de les sol·licituds tramitades. FREMAP ha reconegut la prestació a 295.719 autònoms, per un import de 214.908.238 milions d'euros, cosa que representa el 32,25% del total de prestacions reconegudes pel sector de Mútues. Aquests treballadors autònoms mentre estiguin percebent la prestació no tindran obligació de cotitzar a la Seguretat Social.

Del total de les prestacions reconegudes un 72% l'han estat per cessament de l'activitat realitzada i un 28% per haver reduït el 75% dels ingressos. La prestació té una quantia del 70% de la base reguladora, és a dir, un mínim de 661 euros en el cas dels autònoms que cotitzen per la base mínima.

FREMAP ha reconegut el 98’5% de les sol·licituds que s'han rebut, de conformitat amb les indicacions impartides per part de la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social i aplicant les pautes comunes d'actuació acordades per l'Associació de Mútues d'Accidents De Treball (AMAT). Les Comunitats Autònomes on s'han registrat més sol·licituds són Madrid, Andalusia i Catalunya. En què menys sol·licituds s'han rebut són La Rioja, Cantaria i Múrcia.

A més d'aquesta tasca de gestió del cessament d'activitat, és destacable l'entrega dels professionals sanitaris dels Hospitals de FREMAP a Madrid, Barcelona i Sevilla en què s'està dispensant assistència mèdica a pacients afectats per la malaltia ingressades en les UCIS i en planta de les seves instal·lacions, així com al personal sanitari de la Mútua que s'ha incorporat a requeriment dels Serveis Públics de Salut de les Comunitats Autònomes en els seus hospitals, centres d'atenció primària i residències de gent gran.