FREMAP presenta la Campanya informativa "Coronavirus: Què has de conèixer?"

La Campanya informativa, dirigida a treballadors i empreses, facilita en un espai web enllaços i recursos amb relació a Bones Pràctiques en la prevenció del risc davant el Coronavirus.

MADRID (12/03/2020)

L'espai web  https://prevencion-ca.fremap.es/Parallax/coronavirus/index.html ofereix, entre altres continguts:

  • Informació del Ministeri de Sanitat
  • Informació d'unes altres Organitzacions de la Salut
    • Organització Mundial de la Salut
    • Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC)
    • Agència Europea ECDC (European Centri for Disease Prevention and Control)
  • Informació de les Comunitats Autònomes sobre el coronavirus

S'han elaborat i publicat vídeos de bones pràctiques de prevenció amb relació a l'ús de màscares autofiltrants, rentat de mans i l'ús de solució hidroalcohòlica, accessibles des del mateix espai web. 

Per contribuir a la comunicació al centre de treball, s'incorporen models de cartells informatius descarregables sobre bones pràctiques en la prevenció davant el nou coronavirus (COVID-19)