Seguretat del Pacient: Armilles de medicació en els hospitals de FREMAP

En els hospitals FREMAP s'ha seguit una iniciativa amb la finalitat de salvaguardar la Seguretat del Pacient (SEGURPAC) i amb això aconseguir una medicació sense dany.

MADRID (13/02/2020)

Aquesta iniciativa consisteix en la col·locació d'unes armilles distintives que els professionals es posaran quan estiguin treballant amb el tractament farmacològic, els quals els permetran ser identificats i així reduir interrupcions durant aquesta tasca evitant que pugui afectar al procés.

La Seguretat del Pacient és sinònim de qualitat assistencial i una administració segura de medicaments és un dels principals factors de l'Atenció al Pacient en tots els nivells del Sistema de Salut a FREMAP.

Amb la finalitat d'informar d'aquesta important iniciativa, s'ha publicat al Canal Youtube FREMAP i en les diferents xarxes socials en què la Mútua té presència corporativa un vídeo explicatiu disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=CmlzvM5MD7U