Fundació Másfamilia i CEPSA presenten a Barcelona el Baròmetre de la conciliació

Ahir dijous 6 de juny, a la seu de Foment del Treball Nacional a Barcelona, es van presentar els resultats del II Baròmetre de la Conciliació-Índex efr

MADRID (07/06/2019)

Les principals conclusions són:

  • L'estat de la conciliació a Espanya millora i recupera el nivell perdut durant la crisi.
  • En una anàlisi global a escala temporal, començant el 2008 com a any de partida i finalitzant el 2017, s'aprecia una recuperació general, tant de l'índex efr com dels respectius subíndexs.
  • Les dades revelen un avenç de 3,2 punts respecte als del baròmetre de l'any passat.
  • Les millores es produeixen tant en l'àmbit social, com en l'empresarial.
  • En el que és social hi ha un creixement significatiu en tots els indicadors, resultant molt destacable el d'igualtat d'oportunitats, amb una millora de més de 12 punts a causa de l'augment de dones estudiant carreres tècniques i la ràtio d'hores dedicades a la llar de dones i homes.
  • En l'ecosistema empresarial també s'observa un creixement en indicadors com la gestió de la conciliació i la diversitat en l'empresa (amb un increment de cinc punts en ambdós casos) i retrocedeixen lleugerament uns altres com a responsabilitat social empresarial (RSE), reputació corporativa o competitivitat i productivitat.

A través d'aquest Baròmetre de la conciliació s'ha obtingut l'Índex efr, la primera dada global de l'estat de la conciliació de la vida personal, familiar i laboral a Espanya. Es tracta d'una eina de mesurament global de la conciliació que ofereix, a través d'anàlisi dels indicadors i comparant els resultats en funció de la seva evolució en el temps, la informació sobre els canvis produïts i tendències en l'àmbit social i empresarial en matèria de conciliació laboral i familiar.

Rafael Merino. Director de l'Àrea de Relacions Laborals de FREMAP ha participat en la taula “Debats de Conciliació” conjuntament amb responsables d'importants empreses que van posar en comú experiències i bones pràctiques en l'àmbit de la conciliació. 

Va clausurar la Jornada, Josep Ginesta i Vicente, Secretari General de Treball i Afers Socials de Generalitat de Catalunya qui va posar de manifest la importància de disposar d'indicadors com els que aporta el baròmetre presentat que contribueixen a facilitar l'adopció de polítiques de conciliació en les empreses.