MANTEQUERIAS ARIAS rep l'incentiu BONUS

FREMAP ha fet entrega a “MANTEQUERIAS ARIAS, S.A.” de la menció honorífica que els distingeix com a creditors a percebre l'Incentiu BONUS corresponent a l'exercici 2017, pel seu especial tasca en la reducció de la sinistralitat laboral

MADRID (24/05/2019)

L'acte ha tingut lloc el dia 23 de maig a la seu de la Direcció Regional de FREMAP del Principat d'Astúries, a Oviedo. El diploma acreditatiu l'ha rebut el Sr. Emilio Herranz, Director de Recursos Humans, de mans del Sr. Jaime Mesonada, Director Regional de FREMAP al Principat d'Astúries. A l'acte de reconeixement també van estar presents el Sr. Jorge Prieto, Responsable del Servei de Prevenció de l'empresa i el Sr. Lázaro Ruiz, Director de FREMAP Oviedo.

Mantegueries Arias, SA compleix per tercer any consecutiu amb els estrictes índexs que li fan creditor a percebre aquest incentiu, cosa que acredita la seva bona tasca continuada en matèria de prevenció de riscos laborals i control de la sinistralitat, sent un exemple i referència en aquesta matèria per a la resta d'empreses del Principat d'Astúries."