FREMAP inaugura les noves instal·lacions del seu Centre Assistencial a Lleó

Ahir dimarts 5 de març, es va dur a terme un acte institucional amb motiu de l'entrada en servei del Centre Assistencial de FREMAP a Lleó una vegada finalitzades les obres de remodelació de les seves instal·lacions.

MADRID (06/03/2019)

A l'acte institucional i posterior visita al centre, van estar presents el President de la Diputació de Lleó: El Sr. Juan Martínez Majo, la Directora Provincial de l'INSS, Sra. Margarita Santos Martínez, el Director Regional de FREMAP a Castella i Lleó, el Sr. Francisco Manuel Del Cura Portela, el Director de FREMAP a Lleó, el Sr. Alejandro Federico Bedoya Falce així com membres de la comunitat empresarial i professional de Lleó.

El centre assistencial, de més de 1200 m2, està dotat de 6 consultes mèdiques, dues sales de cures, sala de guixos, sala de RX digital, així com d'un gimnàs de rehabilitació de més de 300 m2, oficines administratives i una aula de formació amb 20 places.

Les noves instal·lacions disposen dels últims avenços tecnològics per fer tractaments punters en tècniques de teràpia manual, hidroteràpia i electroteràpia per a la ràpida i correcta recuperació funcional dels pacients.

L'equip humà que dona servei a empreses i pacients mutualistes, està format per sis metges, cinc infermers, quatre fisioterapeutes, nou especialistes en gestió, una treballadora social i dos tècnics de prevenció, per donar cobertura a gairebé 38.000 treballadors.