Notícies

GUIA D'AJUDA PER A LA VALORACIÓ DEL RISC LABORAL DURANT L'EMBARÀS

La, Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia (SEGO), a instàncies de l'INSS, ha publicat la segona edició d'un document amb "Orientacions per a la valoració del risc laboral i l'IT durant l'embaràs"

MADRID (24/01/2019)

Aquest document és una referència obligada per a la valoració del risc durant l'embaràs de totes les possibles beneficiàries de la prestació i ha estat revisat recentment per un grup de treball constituït per experts de l'INSS, de la SEGO i d'AMAT, així com per part de l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en l'Trabajo.Enell, s'avança en l'homogeneïtzació de les decisions que adopten els facultatius metges en la certificació d'aquestes situacions de risc.

  GUIA D'AJUDA PER A LA VALORACIÓ DEL RISC LABORAL DURANT L'EMBARÀS

Premi en el enllaç si no accedeix al document

Anar a l'inici de la pàgina