Prestació per a l'Atenció de Menors afectats per càncer o malaltia greu

Contingut de la pàgina

Situació

Aquesta prestació protegeix econòmicament la disminució dels ingressos dels teus treballadors, provocada per la reducció de la jornada laboral (no inferior al 50%), per a la dedicació directa, contínua i permanent del beneficiari a l'atenció del menor.

Sol·licitud

Et guiem en els tràmits, contactant amb el teu gestor personal de FREMAP. Contacta amb FREMAP

Els beneficiaris (progenitor, adoptant o acollidor de caràcter preadoptiu o permanent del menor a l'atenció) han de:

  • Aportar un informe del Servei Públic de Salut o òrgan administratiu sanitari de la Comunitat Autònoma corresponent, que acrediti tant l'ingrés hospitalari de llarga durada com el tractament continuat de la malaltia.
  • Aportar la sol·licitud del beneficiari davant la Mútua o Entitat Gestora corresponent, mitjançant l'emplenament dels formularis i l'aportació dels documents preceptius o requerit.

Obtenció de la prestació

Abans de contactar amb el gestor personal de FREMAP, facilitem els formularis a complimentar per obtenir la prestació.

Prestació per a l'Atenció de Menors afectats per càncer o malaltia greu: Saber-ne més

Posem a la teva disposició informació addicional sobre la cobertura que presta FREMAP en casos d'Atenció de Menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.