Ometre els comandaments de cinta
Salta al contingut principal

Pàgina web de FREMAP

Salta al contingut

Prevenim

Imatge decorativa

FREMAP, dins el seu compromís d'aconseguir l'excel·lència en el tractament integral de la salut del treballador, considera la Prevenció com una prestació essencial, dirigida a millorar la seguretat i salut de les nostres empreses i treballadors, així com a minimitzar els índexs de sinistralitat.

Què fem?

Desenvolupem diferents activitats preventives, compreses en l'acció protectora de la Seguretat Social, per tal d'assistir a les empreses associades i als treballadors autònoms en el control i reducció dels accidents de treball i de les malalties professionals.

Com ho fem?

 • Efectuem visites per assessorar sobre:
  • La millora de les condicions que determinen els accidents de treball i les malalties professionals.
  • L'aplicació dels mitjans de coordinació per a la prevenció dels riscos laborals derivats de la concurrència de treballadors de diferents empreses o treballadors autònoms en un mateix centre de treball.
  • Les funcionalitats i utilització que ofereix el servei «Prevención10.és », que dispensa l'acció protectora de la Seguretat Social, als treballadors autònoms i empreses de fins a 25 treballadors.
  • L'adaptació dels llocs de treball i estructures per a la recol·locació de treballadors accidentats o amb patologies d'origen professional.
 • Analitzem les malalties professionals i els accidents de treball, per orientar sobre les causes que incideixen en la seva materialització i aportar bones pràctiques dirigides a evitar que es tornin a produir.
 • Estudiem les causes que determinen els majors índexs de sinistralitat en les empreses, amb l’objecte de proposar mesures i plans de control per a la seva reducció.
 • Elaborem programes de R+D+I, estudis i anàlisi sobre la sinistralitat laboral dirigides a facilitar la informació necessària per al desenvolupament dels plans de prevenció de les empreses.
 • Promovem la cultura preventiva mitjançant l'elaboració i difusió de codis de bones pràctiques per a la gestió i millora contínua de la prevenció.

Compromesos amb la Prevenció

L'històric compromís de FREMAP amb la Salut i Seguretat es tradueix en el desenvolupament d'un servei excel·lent i una visió transversal que transcendeix al conjunt de la societat mitjançant:

 • La posada a disposició de totes les nostres bones pràctiques, publicacions, estudis i R+D+I en el "Canal de Prevenció de FREMAP ".
 • La participació en congressos, jornades tècniques i tallers organitzats per universitats, fundacions, administracions, associacions empresarials i altres institucions.
 • La constant elaboració de publicacions i articles tècnics.
 • La cooperació amb associacions i institucions per a l'elaboració de normativa i criteris tècnics.

Servei d'informació de Prevenció

Amb l’objecte de mantenir informades a les empreses associades i treballadors autònoms adherits, el “Servei d'informació de Prevenció” de FREMAP, que compta amb més de 20.000 subscriptors, remet diferents comunicacions sobre:

 • Selecció mensual de la normativa publicada a matèria de prevenció.
 • Les novetats editades per “Pràctica Preventiva”
 • Documentació Tècnica.
 • Noves publicacions de FREMAP.
 • Una altra informació d'interès...

Si està interessat a rebre aquesta informació pot donar-se d'alta en el:

Informació de Prevenció 

​​​​