Ometre els comandaments de cinta
Salta al contingut principal

Pàgina web de FREMAP

Salta al contingut

Informació per Associar-se a FREMAP

Imatge decorativa, gent signant contracte

Et facilitem la informació i documentació necessària per associar-te a FREMAP.

Selecciona les característiques de la teva empresa en l'apartat següent. Si desitges que t' ajudem a associar-te, envia la teva \nsol·licitud en línia . Estem a la teva disposició per ampliar-te la informació que ens sol·licitis.

Ets una empresa de nova creació?

 • Obtenir i complimentar el Model TA.6 de la Tresoreria General de la Seguretat Social (Sol·licitud d'inscripció en el sistema de la Seguretat Social). Castellà en pdf Aquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent Català en pdf Aquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent Euskara en pdf Aquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent Galego en pdf Aquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent Valencià en pdf Aquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent.
 • Complimentar la casella 7.1 dins el Model TA.6 (Entitat d'Accidents de treball i Malalties Professionals) amb els següents valors:
  • Camp denominació: FREMAP (*)
  • Camp número: 061 (*)

  (*) Si esculls els nostres formularis, aquests valors estan informats per defecte, per facilitar l'emplenament del formulari.

  En cas de voler exercitar l'opció de la prestació econòmica d'Incapacitat Temporal per Contingències Comunes amb la Mútua, hauràs de marcar en la casella 7.2 (Entitat amb què cobreix la incapacitat temporal per contingències comunes) l'opció "Mútua ".

 • Lliurar el Model TA.6 juntament amb la resta de documentació necessària en les Oficines de la Tresoreria General de la Seguretat Social Aquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent.

Si tens qualsevol dubte al respecte dels passos a seguir pots \nContactar amb FREMAP o utilitzar el següent número de telèfon:

900 61 00 61

Ets una empresa associada a una altra mútua?

 • Sol·licitar la baixa a la seva actual Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, almenys amb un mes d'antelació a la data del venciment del document d'associació, per mitjà de:
 • Carta de sol·licitud de baixa, amb identificació expressa de la persona de l'empresa que signa la mateixa: nom, DNI i càrrec.
 • Segons la disposició Transitòria Primera del RD 1622/2011 l'empresa haurà de recollir l'informe no vinculant del comitè d'empresa o delegats de personal, llevat que no existissin aquests òrgans:
  • Informe Comitè d'empresa o delegats de personal (si existeix comitè).
  • Certificació que no existeix representació dels treballadors (en cas que no existeixi).
 • Complimentar el document de Proposició d'associació amb FREMAP amb les dades de la seva empresa.
 • Obtenir el Certificat de baixa del seu anterior Mútua.
 • Lliurar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la següent documentació per duplicat, quedant-se en poder de l'empresa una de les còpies segellada per Tresoreria:
  • Certificat de baixa, estès per la Mútua amb què tenia cobertes les contingències.
  • Proposició d'Associació amb FREMAP signada i segellada per l'empresa.
  • En algunes delegacions de l'Organisme esmentat, podrien sol·licitar fotocòpia del DNI o poder notarial de representació de la persona que signa la Proposta d'Associació.

  Una vegada fet el tràmit, l'efecte del canvi serà a partir de l'endemà de la data que figuri en el certificat de baixa.

Si té qualsevol dubte o necessita ajuda pot contactar amb el telèfon:

900 61 00 61

O enviar sol·licitud en línia .

A la secció de Formularis trobaràs els documents necessaris per fer directament els tràmits.

Ets una empresa associada a l' INSS?

 • Sol·liciti la baixa al INSS, presentant el document de sol·licitud de cessament en la seva delegació de TGSS, almenys amb un mes d'antelació a la data de venciment del conveni d'associació.
 • Complimenti el document de Proposició d'associació amb FREMAP.
  • Si també desitja tenir coberta amb FREMAP la Prestació Econòmica per Contingències Comunes haurà d'emplenar l'Annex al document d'associació.
 • Lliuri a la Tresoreria General de la Seguretat Social la Proposició d'Associació amb FREMAP juntament amb \nel \ndocument de sol·licitud de cessament prèviament presentat.
 • Remeti còpia de la documentació presentada a la Tresoreria General de la Seguretat Social en l'oficina de FREMAP més pròxima.

Una vegada fet el tràmit, l'efecte del canvi serà a partir de l'endemà de la data del certificat de baixa.

Si té qualsevol dubte o necessita ajuda pot contactar amb el telèfon:

900 61 00 61

O enviar sol·licitud en línia .

A la secció de Formularis trobaràs els documents necessaris per fer directament els tràmits.

​​