Sistema de Gestió

Contingut de la pàgina

FREMAP està compromesa, d'acord amb seu Missió, visió i valors, a mantenir i millorar el seu model de gestió basat en la millora contínua i la innovació, dels quals factors clau són l'excel·lència en el servei i l'excel·lència en la gestió, dins el marc legislatiu vigent.

La Política de Qualitat en pdfAquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent té com a objectiu establir els principis d'actuació que orienten a FREMAP per a la consecució dels seus objectius estratègics, permetent-li així ser una institució de referència i donar resposta a les expectatives i interessos dels principals grups d'interès.

Per donar suport a la Política, FREMAP disposa d'un Sistema de Gestió, impulsat per la Direcció, que aporta un enfocament sistemàtic en la seva actuació diària. Com referència per establir, implantar i millorar aquest Sistema de Gestió, se segueix l'estàndard de la norma UNE - EN ISO 9001:2015.

Polítiques de FREMAP

Certificats i acreditacions

ISO 9001 Sistema de Gestió de la Qualitat

Certificat IQNetCertificat AENOR ISO 9001 

FREMAP disposa, des de 1996, d'un Sistema de Gestió de Qualitat certificat per AENOR, conforme amb la Norma UNE - EN ISO 9001:2015, amb abast a totes les seves activitats i per a tots els centres de FREMAP, (administratius, ambulatoris i hospitalaris), en tot el territori nacional.

EFQM 500 + Excel·lència Europea

EFQMExcel·lència Europea 500+ 

FREMAP desenvolupa el seu Sistema de Gestió partint de Model EFQM d'Excel·lència Europea, i té reconeguda la certificació d'Excel·lència Europea 500+, en el seu màxim nivell, des de 2006, i amb abast per a tots els seus centres ambulatoris, hospitalaris i administratius, en tot el territori nacional.

En la renovació de la certificació, de febrer de 2018, FREMAP va obtenir com a resultat de l'avaluació una puntuació en el tram 575-625 punts, tram assolit únicament per un selectiu nombre d'empreses a Espanya.

Marca de Garantia MADRID EXCEL·LENT

Madrid Excel·lent  

FREMAP compta, des de 2001, amb la Marca de Garantia MADRID EXCEL·LENT, una vegada acreditat el compliment dels criteris de qualitat i excel·lència, exigits per aquesta marca.

El 2008 FREMAP va rebre el Premi Madrid Excel·lent a la confiança dels clients, en la categoria Gran Empresa.

ISO 14001 Sistema de Gestió Mediambiental

Certificat IQNetCertificat AENOR de Gestió Mediambiental 

FREMAP disposa, des de l'any 2000, d'un Sistema de Gestió que integra els conceptes mediambientals certificat per AENOR, conforme amb la Norma UNE - EN ISO 14001:2015, amb abast a totes les seves activitats i tots els centres de FREMAP (administratius, ambulatoris i hospitalaris) en tot el territori nacional.

ISO 27001 Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació

Certificat IQNetCertificat AENOR SI-0014-2018 

FREMAP disposa, des de 2018, d'un Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació certificat per AENOR, conforme amb la Norma UNE-ISO/IEC 27001:2013, amb abast a totes les seves activitats i per a tots els centres de FREMAP, (administratius, ambulatoris i hospitalaris), en tot el territori nacional.

Certificat Bequal

Certificat Bequal  

FREMAP torna a obtenir, el març de 2018, el Certificat Bequal en la seva categoria PLUS, reconeixent les polítiques inclusives i les millores introduïdes des de l'anterior certificació el 2014 en relació amb les persones amb discapacitat. Fundació Bequal reconeix d'aquesta manera els procediments i polítiques a favor de la igualtat d'oportunitats i no discriminació de les persones amb discapacitat i, per una altra, el compromís de FREMAP amb la millora i increment dels nivells i la qualitat del treball de les persones amb discapacitat.

El certificat Bequal verifica no només el compliment legal de les empreses, com la quota legal de reserva de treball del 2% per a empreses de més de 50 treballadors, sinó la integració de polítiques inclusives amb la discapacitat en les diferents àrees de l'empresa, polítiques i procediments que faciliten la incorporació laboral a les mateixes de persones amb discapacitat.

Verificació de l'Informe Anual, Sostenibilitat i Govern Corporatiu

FREMAP, des de 2003, efectua el seu Informe Anual de Sostenibilitat i Govern Corporatiu de conformitat amb els criteris establerts en Global Reporting Initiative, l'estàndard internacional més exigent per a informes de sostenibilitat, i la seva corresponent verificació externa per part d'una entitat independent.

Laboratori metrologia acreditada per ENAC segons UNE EN ISO/IEC 17025

Segell ENAC Segell rla

El Laboratori de Metrologia Dimensional de FREMAP pertany al Servei de Readaptació Professional i està acreditat per ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació) des de 1994 amb el núm. de referència: 11/LC10.004 per fer calibratges en el laboratori i "in situ" a la indústria espanyola, de conformitat amb la norma UNE EN ISO/IEC 17025 "Requisits generals per a la competència dels laboratoris d'assajos i calibratge". També pertany a la Xarxa de Laboratoris de la Comunitat de Madrid – RLA amb el núm. 186.

Per a però informació visitar la pàgina oficial de Laboratori de Metrologia Dimensional.

Certificat d'Auditoria Legal del Sistema de Prevenció de Riscos Laborals

Per acomplir la Llei de Prevenció, Llei 31/1995 i al Reglament dels Serveis de Prevenció, RD 39/1997, FREMAP sotmet el seu Sistema de Prevenció a una auditoria externa cada quatre anys.

Segell Asturià de Mobilitat Segura en l'Empresa

Certificat Asturià Mobilitat Empresa 

FREMAP disposa del Segell Asturià de Mobilitat Segura en l'Empresa que reconeix, fomenta i incentiva la gestió de la seguretat viària laboral mitjançant la implantació de Plans de Seguretat Viària en les Empreses, segons els requisits de la Guia de Mobilitat Segura en l'Empresa elaborada per la DGT i el IAPRL el 2016.

Certificat Hand Trauma Center

Certificat Hand Trauma Center 

L'Hand Trauma Center és un reconeixement atorgat per la FESSH (Federation of the European Societies for Surgery of the Hand) a l'Hospital de FREMAP de Majadahonda des d'any 2017 com màxima acreditació en cirurgia de mà.

Certificació Delegad@ Protecció de dades

Certificació Delegad@ Protecció de dades 

Esquema de certificació promogut per la Agència Espanyola de Protecció de Dades, que garanteix que Sra. Elena Ruiz Arribas disposa de les competències professionals necessàries ara exercir com Delegada de Protecció de Dades i que han estat certificades per entitats acreditades per ENAC (Núm. de certificat ES2011210).