Sistema de Gestió

Contingut de la pàgina

FREMAP està compromesa, d'acord amb seu Missió, visió i valors, a mantenir i millorar el seu model de gestió basat en la millora contínua i la innovació, dels quals factors clau són l'excel·lència en el servei i l'excel·lència en la gestió, dins el marc legislatiu vigent.

La Política de Qualitat en pdfAquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent té com a objectiu establir els principis d'actuació que orienten a FREMAP per a la consecució dels seus objectius estratègics, permetent-li així ser una institució de referència i donar resposta a les expectatives i interessos dels principals grups d'interès.

Per donar suport a la Política, FREMAP disposa d'un Sistema de Gestió, impulsat per la Direcció, que aporta un enfocament sistemàtic en la seva actuació diària. Com referència per establir, implantar i millorar aquest Sistema de Gestió, se segueix l'estàndard de la norma UNE - EN ISO 9001:2015.

Polítiques de FREMAP

Certificats i acreditacions

ISO 9001 Sistema de Gestió de la Qualitat

Certificat IQNetCertificat AENOR ISO 9001 

FREMAP disposa, des de 1996, d'un Sistema de Gestió de Qualitat certificat per una entitat acreditada per ENAC, conforme amb la Norma UNE - EN ISO 9001:2015, amb abast a totes les seves activitats i per a tots els seus centres (ambulatoris, hospitalaris i administratius), en tot el territori nacional.

Marca de Garantia MADRID EXCEL·LENT

Madrid Excel·lent  

FREMAP compta, des de 2001, amb el certificat de Garantia MADRID EXCEL·LENT, una vegada acreditat el compliment dels criteris de qualitat i excel·lència, exigits per aquesta marca.

El 2008 FREMAP va rebre el Premi Madrid Excel·lent a la confiança dels clients, en la categoria Gran Empresa.

ISO 14001 Sistema de Gestió Mediambiental

Certificat IQNetCertificat AENOR de Gestió Mediambiental 

FREMAP disposa, des de l'any 2000, d'un Sistema de Gestió Mediambiental certificat per una entitat acreditada per ENAC, conforme amb la Norma UNE - EN ISO 14001:2015, amb abast a totes les seves activitats i per a tots els seus centres (ambulatoris, hospitalaris i administratius), en tot el territori nacional.

ISO 27001 Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació

Certificat IQNetCertificat AENOR SI-0014-2018 

FREMAP disposa, des de 2018, d'un Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació certificat per una entitat acreditada per ENAC, conforme amb l'UNE-ISO/IEC 27001:2014 , amb abast a totes les seves activitats i per a tots els seus centres (ambulatoris, hospitalaris i administratius), en tot el territori nacional.

Certificat Bequal

Certificat Bequal  

FREMAP ha vingut renovant des de 2014 el Certificat Bequal, en la seva categoria PLUS, atorgat per la mateixa Fundació Bequal.

D'aquesta manera, es reconeixen els procediments i polítiques de FREMAP a favor de la igualtat d'oportunitats i la no discriminació de les persones amb discapacitat i el compromís amb la millora i increment dels nivells i qualitat del treball d'aquestes persones.

El certificat Bequal verifica no només el compliment legal de les empreses, com la quota legal de reserva de treball del 2% per a empreses de més de 50 treballadors, sinó també la integració de procediments i polítiques inclusives amb la discapacitat en les diferents àrees de l'organització, els quals faciliten la incorporació laboral a les mateixes de persones amb discapacitat.

Informe Anual de Sostenibilitat i Govern Corporatiu

Certificat Bequal  

FREMAP, des de 2003, efectua el seu Informe Anual de Sostenibilitat i Govern Corporatiu de conformitat amb els criteris establerts en Global Reporting Initiative, l'estàndard internacional més exigent per a informes de sostenibilitat, i la seva corresponent verificació externa per part d'una entitat independent.

Addicionalment a aquesta verificació, des de 2020, FREMAP compta amb el segell GRI Content Index que augmenta la transparència de la informació reportada i ajuda als seus grups d'interès clau a identificar la informació més rellevant per a ells.

Amb aquest servei, es garanteix que l'índex de contingut cal, fàcil d'utilitzar i clarament etiquetat complint així amb els requisits dels Estàndards GRI.

Laboratori metrologia acreditada per ENAC segons UNE EN ISO/IEC 17025

Segell ENAC Segell rla

El Laboratori de Metrologia Dimensional de FREMAP pertany al Servei de Readaptació Professional i està acreditat per ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació) des de 1994 amb el núm. de referència: 11/LC10.004 per fer calibratges en el laboratori i "in situ" a la indústria espanyola, de conformitat amb la norma UNE EN ISO/IEC 17025 "Requisits generals per a la competència dels laboratoris d'assajos i calibratge". També pertany a la Xarxa de Laboratoris de la Comunitat de Madrid – RLA amb el núm. 186.

Per a més informació visitar la pàgina oficial de Laboratori de Metrologia Dimensional.

Certificat d'Auditoria Legal del Sistema de Prevenció de Riscos Laborals

Per acomplir la Llei de Prevenció, Llei 31/1995 i al Reglament dels Serveis de Prevenció, RD 39/1997, FREMAP sotmet el seu Sistema de Prevenció a una auditoria externa cada quatre anys.

Segell Asturià de Mobilitat Segura en l'Empresa

Certificat Asturià Mobilitat Empresa 

FREMAP disposa, des de 2018, del Segell Asturià de Mobilitat Segura en l'Empresa que reconeix, fomenta i incentiva la gestió de la seguretat viària laboral mitjançant la implantació de Plans de Seguretat Viària en les Empreses, segons els requisits de la Guia de Mobilitat Segura en l'Empresa elaborada per la DGT i el IAPRL el 2016.

Certificat Hand Trauma Center

Certificat Hand Trauma Center 

L'Hand Trauma Center és un reconeixement atorgat per la FESSH (Federation of the European Societies for Surgery of the Hand) a l'Hospital de FREMAP de Majadahonda des d'any 2017 com màxima acreditació en cirurgia de mà.

Certificació Delegad@ Protecció de dades

Certificació Delegad@ Protecció de dades 

L'Esquema de Certificació promogut per la Agència Espanyola de Protecció de Dades, garanteix que la Delegada de Protecció de Dades de FREMAP disposa, des de 2020, de les competències professionals necessàries i aquestes han estat certificades per entitats acreditades per ENAC (Núm. de certificat ES2011210).

Certificació Pacte Digital per a la protecció de les persones

Certificació Delegad@ Protecció de dades 

Mitjançant l'adhesió al PACTE DIGITAL, FREMAP es compromet a implantar els principis i recomanacions recollides en el mateix, així com a difondre entre el seu personal treballador i les persones usuàries el Canal prioritari per sol·licitar l'eliminació urgent de continguts sexuals i violents a internet, així com uns altres recursos i eines per ajudar en conscienciar sobre el valor de la privacitat i la importància del tractament de les dades personals.