Ometre els comandaments de cinta
Salta al contingut principal

Pàgina web de FREMAP

Salta al contingut

Memòria 2021 i anteriors

Les Memòries i Informes Resum Economicosocial de FREMAP es troben en format PDF. Per poder visualitzar has de prémer sobre l'enllaç \nde cadascun dels documents que es mostren a continuació. Per a la lectura d'aquests documents has de disposar del programa Adobe Acrobat Reader.

Memòria 2021

Memòria 2020

Memòria 2019

Memòria 2018

Memòria 2017

Memòria 2016

Memòria 2015

Memòria 2014

Memòria 2013

Memòria 2012

Memòria 2011

Memòria 2010

Memòria 2009

Memòria 2008

Memòria 2007

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​