Ometre els comandaments de cinta
Salta al contingut principal

Pàgina web de FREMAP

Salta al contingut

Gestió Mediambiental

Dia de l'Arbre

El respecte a la Naturalesa és un dels principis de la Cultura d'Empresa de FREMAP, que es materialitza en el compliment de la normativa i la millora contínua de la seva gestió ambiental.

Conseqüentment amb això, la Direcció General de FREMAP ha desenvolupat i establert la Política Mediambiental de l'empresa, entenent com a tal el conjunt de directrius i objectius generals que guien les actuacions de la mateixa en relació amb la protecció del Medi Ambient.

 • FREMAP es compromet a complir la normativa vigent i futura prevista i establir un sistema de gestió mediambiental formal que li permeti aconseguir una millora contínua de la seva actuació mediambiental
 • FREMAP es compromet a prevenir la contaminació, reduir progressivament, i en la mesura de les seves possibilitats, els residus, a utilitzar racionalment els recursos naturals i energètics, així com a la utilització de productes respectuosos amb el Medi Ambient
 • FREMAP es compromet a promoure en tots els empleats un major grau de sensibilitat, responsabilitat i conscienciació sobre la necessitat de protegir i preservar l'entorn
 • FREMAP es compromet a mantenir un canal de comunicació mediambiental tant interna com externa, amb criteris de transparència, mantenint una relació de cooperació amb les autoritats i un diàleg obert amb parts interessades i pública, a de la qual disposició posa aquesta política

En el marc d'aquest compromís, FREMAP estableix la seva Política Mediambiental, documentada en el Manual de Gestió Mediambiental i conté els principis bàsics que orienten l'acompliment ambiental sostenible, compatibilitzant l'eficàcia del servei amb la preservació del medi ambient, prevenint la contaminació, reduint progressivament la generació de residus, utilitzant racionalment els recursos naturals i energètics així com la utilització de productes respectuosos amb el medi ambient.

Certificació AENOR de Gestió Ambiental

Amb la finalitat de complir i desplegar aquests compromisos, s'ha desenvolupat i implantat un Sistema de Gestió Mediambiental conforme amb la Norma UNE - EN ISO 14001 i reconegut per una organització externa acreditada per a la certificació davant aquesta norma per ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació).

La certificació assoleix totes les activitats i tots els centres de FREMAP (administratius, ambulatoris i hospitalaris) en tot el territori nacional.

La Norma UNE - EN ISO 14001 especifica els requisits que ha de complir un sistema de gestió ambiental, que permeten a les organitzacions el desenvolupament de polítiques mediambientals, la definició dels seus processos i objectius per al seu compliment, així com l'assegurament de les obligacions legals i les expectatives de les parts interessades, aconseguint la millora contínua, i amb la certificació de conformitat davant ella s'evidència que el sistema s'ajusta al model internacional de la norma ISO.

El reconeixement en aquesta norma és un suport per a FREMAP en el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i alineant-se amb els GRI i el Pacte Mundial, en continguts de medi ambient.

El Sistema de Gestió Mediambiental de FREMAP es descriu en un suport documental constituït per un Manual de Gestió Ambiental, deu Procediments específics de Medi Ambient, trenta Instruccions Tècniques i deu Procediments comuns amb el Sistema de Gestió de Qualitat, fet que permet que FREMAP compti amb un Sistema Integrat de Gestió de Qualitat i Medi ambient .

Tots els aspectes mediambientals de FREMAP s'han identificat i avaluat partint d'un conjunt de criteris objectivables que determinen la major o menor rellevància dels mateixos.

El Programa de Gestió Mediambiental de FREMAP concreta els objectius ambientals comuns a tota l'organització per assegurar el compliment dels compromisos adquirits en els principis de la Política Mediambiental, fent cada centre, un seguiment periòdic dels mateixos.

Compromís amb el desenvolupament sostenible

FREMAP és una empresa adherida al Pacte Mundial de les Nacions Unides, adquirint un triple compromís en matèria mediambiental:

 • L'aplicació d'un criteri de precaució pel que fa als problemes mediambientals
 • Adopció d'iniciatives per promoure una major responsabilitat ambiental
 • Encoratjar el desenvolupament i difusió de tecnologies innòcues per al Medi Ambient

La política mediambiental de FREMAP es basa en un ferm compromís de respecte i desenvolupament del Medi Ambient que inclou iniciatives com:

 • Avaluació i control dels aspectes mediambientals
 • Establiment i seguiment d'Indicadors i Objectius mediambientals
 • Formació i sensibilització mediambiental
 • Criteris mediambientals i d'eficiència energètica per a contractació
 • Canals de comunicació mediambiental
 • Actuacions tècniques d'eficiència energètica
 • Bones pràctiques mediambientals:
  • Certificació FSC en paper responsable
  • Compres medioambietalmente responsables
  • Segregació i gestió de tots els residus generats, sanitaris, perillosos i domèstics
  • Acord amb Ambilamp per a gestió de llums, fluorescents i lluminàries
  • Acord amb Ecopiles per a gestió de piles i bateries.
​​​