Ometre els comandaments de cinta
Salta al contingut principal

Pàgina web de FREMAP

Salta al contingut

Laboratori de Metrologia Dimensional

Laboratori, segells de qualitat FREMAP, ENAC

El Laboratori de Metrologia Dimensional de FREMAP, ubicat en l'Hospital de FREMAP-MAJADAHONDA, té 3 grans objectius:

 • Formar Tècnics en Metrologia i Qualitat Industrial per rehabilitar laboralment a treballadors amb seqüeles d'IPT, que han patit un accident laboral greu o tenen una malaltia professional.
 • Prestar un servei de calibratge a la indústria espanyola.
 • Impulsar el calibratge dels equips mèdics.

Dades del laboratori:

Fitxa tècnica

 • Ubicació: Hospital de FREMAP-MAJADAHONDA, pertany al Servei de Readaptació Professional.
 • Personal del laboratori:
  • Responsable Científic: Francisco Moreno Bellido.
  • Tècnic de Qualitat: Noelia Díez Sánchez.
  • Tècnic de Calibratge: Miguel Rodeño Domínguez.
 • Per contactar amb el laboratori: veure quadre adjunt
 • Calibratges i mesures ofertes: la Capacitat de Mesura i Calibratge dels laboratoris - CMC -, juntament amb els equips que es poden calibrar figuren en l'abast tècnic .
 • Sol·licitud de treballs de mesura i/o calibratge: enviar un correu electrònic especificant el treball (Requisit d'UNE-EN-ISO 17.025).
 • Acreditacions del laboratori: el laboratori està acreditat per ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació) amb el número 11LC710.004.
 • REDLAB: el laboratori pertany a la xarxa de laboratoris de la Comunitat de Madrid REDLAB amb el número 186.
 • Superfície: 122m2
 • Temperatura de treball: 20ºC ± 1ºC

Abast tècnic de mesures i calibratge

Abast tècnic

L'abast tècnic del laboratori de metrologia dimensional, on figuren tots els equips de mesura que es poden calibrar, els camps de mesura i les incerteses associades, està detallat en l'ANNEX TÈCNIC d'ENAC, revisió 3 de 12/02/2018, que es pot veure des del següent enllaç:

Curs de Metrologia i Qualitat

Curs de metrologia i qualitat

El curs té una durada de 10 mesos, 1300 hores lectives amb un 75% de pràctiques. L'alumne adquireix competències professionals per treballar en qualsevol indústria, dins l'àrea de qualitat, on les seves lesions no li impedeixen desenvolupar les seves funcions al 100%.

Programa de formació

 • Metrologia Dimensional.
 • Qualitat Industrial: estudi de les normes UNE–EN-ISO 9001 i UNE-EN-ISO 17025.
 • Assajos de materials.

Els alumnes aprenen a mesurar amb la dotació d'equips del laboratori, interpreten plans industrials, preparen informes de mesurament, calibren els equips amb patrons i fan pràctiques de calibratge en les empreses que contracten el servei de calibratge in situ. La formació es completa amb 3 mesos de pràctiques en una empresa del sector industrial seleccionada pel Servei d'Intermediació Laboral (SIL).

Dotació d'equips

Curs de metrologia i qualitat

DIMENSIONALS

 • Braç de mesura
 • Peu de rei
 • Micròmetres
 • Comparadors
 • Projector de Perfils
 • Màquina de Visió
 • Taula de planitud
 • 1 coordenada horitzontal
 • 1 coordenada vertical
 • Patró de regles
 • Esquadres
 • Rugosímetre
 • Columnes de blocs
 • Barres patró
 • Blocs Patró Longitudinals
 • Blocs patró angulars
 • Regla de pits
 • Patró de perpendicularitat
 • Passa—No Passa
 • Flexòmetres
 • Verificador d'esquadres
 • Láser de mesura
 • Màquina de mesurar 3D
 • Calibres Passa / No Passa
 • Goniómetros
 • Flexòmetres
 • Gramiles

ASSAJOS DE MATERIALS

 • Màquina universal d'assajos
 • Talladora
 • Polidora
 • Embotidora de provetes
 • Microscopi metal·logràfic
 • Durómetros
 • Forn Mufla
 • Llum Ultraviolada
 • Líquids penetrants
 • Partícules magnètiques

TEMPERATURA

 • Forn sec
 • Sondes PT100 patró
 • Bany termostàtic

Calibratge Industrial

Calibratge industrial amb segell ENAC

El laboratori de metrologia dimensional està acreditat per ENAC, núm. 11/LC10.004, per donar servei de calibratge a la indústria de tot Espanya. L'abast del laboratori és ampli per a equips dimensionals, es calibren des d'equips bàsics —peu de rei, micròmetres, flexòmetres, comparadors...— fins a equips superiors: blocs patró, projectors de perfils, taules de planitud, patrons especials, ...

També fa calibratges in situ d'equips de gran mida que no es poden transportar com: taules de planitud, mesuradora d'1 coordenada horitzontal/vertical, projectors de perfils i regles de rectitud.

Superfície: 122 m2 Temperatura: 20 ± 1ºC

Metrologia Hospitalària

Metrologia hospitalària

En el laboratori de metrologia s'impulsa i desenvolupa la metrologia hospitalària, per donar traçabilitat als equips de diagnòstic metges mitjançant el seu calibratge.
Es calibra i proporciona traçabilitat metrològica a equips d'ús sanitari: termòmetres clínics, sondes de temperatura per a control de medicaments i tensiòmetres.
Aquest és un camp en desenvolupament que promet llocs de treball per als nostres alumnes.

Integració laboral d'alumnes

Integració laboral d'alumnes

L'objectiu s'aconsegueix quan un accidentat amb IPT torna a trobar un lloc de treball, ara en l'àrea de qualitat, i comprova que el desenvolupa sense cap tipus de limitació i de manera competitiva.
Els 3 mesos de pràctiques de formació són una excel·lent oportunitat perquè les empreses coneguin la professionalitat dels nostres alumnes i puguin oferir-los un lloc de treball.
Sovint, les empreses tornen a sol·licitar nous alumnes pel bon rendiment que els ha donat els primers contractats.

Empreses que han contractat alumnes

 • AIRBUS
 • AKTRION
 • APPLUS
 • CADMADRID
 • CALTEX
 • CANAL D'ISABEL II
 • CENTRE ESPECIAL DE TREBALL—FORD
 • CLM—METROLOGIA LEGAL
 • DITECMA
 • FAYMM
 • FUYMA
 • GESTAMP
 • GRUP ANTOLIN
 • HEXAGON METROLOGY
 • LANGA
 • MCI
 • MIPELSA
 • NOKSEL ESPANYA
 • RIVERO GERMANS
 • SAICA
 • SANTA BARBARA TRUBIA
 • TRESCAL
Empreses col·laboradores en la integració laboral d'alumnes

Informació sobre documents PDF: Per poder visualitzar correctament els arxius PDF és necessari que tingui instal·lat el programa Acrobat Reader Aquest enllaç s'obrirà en una nova finestra d'Adobe.

​​​​​​