Ometre els comandaments de cinta
Salta al contingut principal

Pàgina web de FREMAP

Salta al contingut

Serveis que presten les Mútues

Els serveis que presten les MÚTUES Col·laboradores amb la Seguretat Social són:

  • La gestió de les prestacions econòmiques i de l'assistència sanitària, inclosa la rehabilitació, compreses en la protecció de les contingències d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, així com de les activitats de prevenció de les mateixes contingències que dispensa l'acció protectora.
  • La gestió de la prestació econòmica per incapacitat temporal derivat de contingències comunes.
  • La gestió de les prestacions per risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural.
  • La gestió de les prestacions econòmiques per cessament en l'activitat dels treballadors autònoms.
  • La gestió de la prestació per atenció de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.
  • Les altres activitats de la Seguretat Social que els siguin atribuïdes legalment.
Serveis que presten les mútues ​​​​​​