Ometre els comandaments de cinta
Salta al contingut principal

Pàgina web de FREMAP

Salta al contingut

Principals característiques

  • No tenen ànim de lucre . Si com a resultat de la gestió que fa una Mútua, els ingressos són majors que les despeses, la diferència es torna a la Seguretat Social. Aquest superàvit d'ingressos es denomina excedents i no beneficis, com es \nconeixen en una companyia privada
  • L'associació de les empreses, públiques o privades, és voluntària . L'empresa pot triar lliurement a què Mútua associar-se o fins i tot si vol que aquestes contingències siguin cobertes per la mateixa Seguretat Social
  • Estan tutelades pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social . Requereixen la seva autorització per constituir-se. La seva administració econòmica depèn dels pressupostos generals de l’Estat i els seus comptes són anualment auditades per l'esmentat Ministeri
  • Per constituir-se han de limitar la seva activitat a la col·laboració anteriorment assenyalada , comptar com a mínim amb 50 empresaris associats i 30.000 treballadors protegits i amb un volum de quotes no inferior a què legalment es determini (avui dia 9 milions de ) i, finalment, prestar una fiança que es determina en funció del volum de quotes a cobrar