Informació i Suggeriments

Dades del Suggeriment

Els camps marcats amb * són obligatoris.

NIF/NIE *
CIF de l'Empresa

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades, li informem que les dades personals facilitades seran tractats, en qualitat de Responsable del tractament, per FREMAP MÚTUA COL·LABORADORA DE LA SEGURETAT SOCIAL, Núm. 61, amb domicili a Carretera de Pozuelo Núm. 61, 28.222 Majadahonda – MADRID.

La finalitat de la recollida i tractament de les seves dades és poder gestionar les prestacions que té encomanades la Mútua i que li poguessin correspondre, d'acord amb la normativa vigent, sent el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal (article 6.1 c) i, si escau, article 9.2 b) de l'esmentat Reglament).

Als efectes de millora de la gestió les seves dades podran ser utilitzats per a la realització d'estadístiques i enquestes de qualitat sempre que vostè presti el seu consentiment (article 6.1 a) del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades).

De la mateixa manera li informem que no farem cap cessió ni transferència internacional de dades a tercers, llevat d'imperatiu legal i que les seves dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a què es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats i atendre els processos de reclamació que es puguin presentar contra l'entitat.

De la mateixa manera li informem que no farem cap cessió ni transferència internacional de dades a tercers, llevat d'imperatiu legal i que les seves dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a què es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats i atendre els processos de reclamació que es puguin presentar contra l'entitat.

Podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, notificant-ho per escrit a l'adreça indicada amb anterioritat o a la següent adreça de correu electrònic: derechos_arco@fremap.es Aquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent. Pot accedir a informació addicional sobre el tractament de les seves dades en www.fremap.es Aquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent.

Igualment se li informa del seu dret a reclamar davant l'Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.agpd.es Aquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent).

Si us plau, expressi a continuació si consent o no el tractament de les seves dades amb la finalitat que FREMAP pugui tractar les seves dades per fer estadístiques i enquestes de qualitat.