Ometre els comandaments de cinta
Salta al contingut principal

Pàgina web de FREMAP

Salta al contingut

Reclamacions

Dades de la Reclamació

Per a la correcta tramitació de la reclamació és imprescindible que:

  • S'informin tots els camps marcats amb * de manera obligatòria.
  • S'inclogui una còpia del document d'identificació del reclamant, per a això es disposa del camp "Afegir còpia de document d'identificació ".
  • Pot adjuntar documentació addicional a través del camp “Documentació Adjunta”.
La mida dels documents adjunts no pot ser superior a 2 megues. Si la reclamació es fa en nom d'una empresa haurà d'indicar-se seu CIF.

CIF
Document d'Identificació *
Dades del Centre

Selecciona el centre de FREMAP associat a la reclamació. És obligatori introduir una província i un centre.

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades, li informem que les dades personals facilitades seran tractats, en qualitat de Responsable del tractament, per FREMAP MÚTUA COL·LABORADORA DE LA SEGURETAT SOCIAL, NÚM. 61, amb domicili a Carretera de Pozuelo NÚM. 61, 28.222 Majadahonda –MADRID.

La finalitat de la recollida i tractament de les seves dades és poder registrar i tramitar la reclamació que presenti en relació amb l'actuació de l'entitat, sent el tractament necessari per al compliment d'una obligació legal, (articles 6.1 c) i 9.2 h) de l'esmentat Reglament).

Així mateix, li informem que, als efectes de millora de la gestió encomanada a la Mútua i de la qualitat del servei prestat, les seves dades podran ser utilitzats per a la realització d'anàlisi estadístiques, sent el tractament necessari per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits per FREMAP (article 6.1 f) del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades).

De la mateixa manera li informem que no farem cap cessió ni transferència internacional de dades a tercers, llevat d'imperatiu legal i que les seves dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a què es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats i atendre els processos de reclamació que es puguin presentar contra l'entitat.

Podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, notificant-ho per escrit a l'adreça indicada amb anterioritat o a la següent adreça de correu electrònic: derechos_arco@fremap.es. Pot accedir a informació addicional sobre el tractament de les seves dades en www.fremap.és .

Igualment, se li informa del seu dret a reclamar davant l'Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.aepd.és Aquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent).

En cas que vostè comuniqui informació de familiars o altres persones relacionades amb la finalitat referida anteriorment, s'obliga, a informar-los sobre el tractament de les seves dades per part de FREMAP, com a Responsable del tractament i, de la possibilitat d'exercitar els seus drets de protecció de dades en la forma indicada.