Ometre els comandaments de cinta
Salta al contingut principal

Pàgina web de FREMAP

Salta al contingut

CurriculumConfir

Verificació de dades incloses en el formulari del currículum

Dades personals

Nom
Primer cognom
Segon cognom
País de residència
Domicili
CP
Població
Província
Telèfon mòbil
Telèfon fix
Adreça electrònica
NIF / Passaport
Data de naixement
Lloc de naixement
Foto de perfil
Foto de perfil del candidat

Formació acadèmica

Informàtica

Altres dades

Retribució desitjada
Tipus de jornada laboral
Tipus de torn
Disponibilitat viatjar
Mobilitat geogràfica
Zones de mobilitat
Carnet conduir
Cotxe propi
Permís de treball
A continuació pots reflectir qualsevol informació que consideris rellevant fer-nos arribar:

Adjuntar CV

Adjuntar Curriculum Vitae

Vostè lliura a FREMAP, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social NÚM. 61, sol·licitud de treball mitjançant document en què inclou la informació identificada i altres que consideri necessària, adequada i no excessiva per a la gestió d'aquesta sol·licitud.

Li informem que vostè no haurà d'incloure categories especials de dades personals (com són les dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, i el tractament de dades genètics, dades biomètriques dirigits a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o les orientacions sexuals d'una persona física, d'acord amb el que disposa l'article 9 del Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades). En cas de fer-ho li informem que una vegada detectada aquesta circumstància, la seva sol·licitud quedarà cancel·lada.

Així mateix, posem a la seva disposició la informació relativa al tractament de dades personals que duem a terme, amb l'objectiu que en qualsevol moment conegui com tractem les seves dades i els drets que li assisteixen com a titular dels mateixos.

INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable:
FREMAP, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social NÚM. 61
Finalitat:
Selecció de personal i provisió de llocs de treball
Legitimació:
Aplicació de mesures precontractuais
Destinatari:
No se cediran dades a tercers llevat d'a les companyies de transport, agències de viatges i establiments hotelers, per gestionar els viatges que faci durant el desenvolupament dels processos de selecció en què participi.
Drets:
Accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades. Podrà exercir aquests drets enviant sol·licitud a Carretera de Pozuelo núm. 61, 28220 Majadahonda o a derechos_arco@fremap.es Aquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent. Així mateix, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Procedència:
De vostè mateix quan remet la seva candidatura a FREMAP o de les empreses de treball o borses de treball en què estigui subscrit.
Informació Addicional:
Podrà trobar més informació detallada sobre la nostra política de protecció de dades en www.fremap.es Aquest enllaç s'obrirà en una finestra emergent, en l'apartat "Protecció de Dades" en "Informació addicional de Protecció de Dades per a candidats a llocs de treball"