Cobertures

Contingut de la pàgina

Les prestacions són un conjunt de mesures que posa en funcionament la Seguretat Social per preveure, reparar o superar determinades situacions d'infortuni o estats de necessitat concrets, que solen originar una pèrdua d'ingressos o un excés de despeses en les persones que els pateixen. De totes les prestacions del sistema de la Seguretat Social, ens corresponen a les Mútues les següents: