Ometre els comandaments de cinta
Salta al contingut principal

Pàgina web de FREMAP

Salta al contingut

Cobertures

Les prestacions són un conjunt de mesures que posa en funcionament la Seguretat Social per \npreveure, reparar o superar determinades situacions d'infortuni o estats de necessitat concrets, que solen originar una pèrdua d'ingressos o un excés de despeses en les persones que els pateixen. De totes les prestacions del sistema de la Seguretat Social, ens corresponen a les Mútues les següents: