Hospitals

Contingut de la pàgina

FREMAP aposta per oferir als seus assegurats un nou mode d'entendre la cobertura dels riscos laborals: el seu tractament integral.

A cadascun dels Hospitals de FREMAP es desenvolupen tant les tasques preventives com a cadascuna dels aspectes medicosanitari que qualsevol accident de treball o malaltia professional comporta.

Hospitals amb Internament

Avui dia FREMAP disposa de la següent estructura hospitalària amb internament:

Hospitals de Dia

Avui dia FREMAP disposa dels següents hospitals de dia: