Prevenció Penal

Contingut de la pàgina

EL Pla de Prevenció Penal de FREMAP, aprovat en Junta Directiva amb data de 12 de novembre de 2014, estableix els protocols i procediments que determinen el degut control per part de la Mútua d'aquelles situacions de riscos que podrien comportar l'incompliment dels estàndards ètics de l'Entitat o la comissió d'il·lícits penals.

Com a conseqüència de l'última auditoria del Pla, duta a terme durant l'últim trimestre de 2017, s'han elaborat dos nous documents que determinen la política de l'Entitat en matèria de prevenció de riscos penals i que està basada en el principi de “tolerància zero” cap a la comissió d'actes il·lícits.