Article 7 Reial Decret llei 2/2021, de 26 de gener (Pàg. 7931 BOE)

Article 7. Dret a la prestació de cessament d'activitat compatible amb el treball per compte propi.