Autònoms

Contingut de la pàgina

FREMAP ofereix al treballador autònom un sistema de treball ràpid i eficaç tant en l'atenció sanitaría com en la gestió administrativa de les seves baixes, amb l'objectiu de proporcionar una qualitat assistencial excel·lent i una gestió àgil dels seus tràmits administratius, que evitarà desplaçaments, llistes d'esperes i burocràcia.

FREMAP, una entitat de treballadors per a treballadors, de persones per a persones.

Comprova com podem ajudar-te.