Prestacions econòmiques de cessament d'activitat a favor de treballadors autònoms

Li oferim informació sobre les diferents prestacions per cessament d'activitat disponibles a favor dels treballadors autònoms. Si us plau, seleccioni quin és la seva situació actual i quina prestació o informació vol sol·licitar: