Ometre els comandaments de cinta
Salta al contingut principal

Pàgina web de FREMAP

Salta al contingut

Informació sobre pagament de prestacions

​​​​​​​​​​​Informació: ​​

A partir de l'1 d'abril de 2023, l'abonament mitjançant transferència bancària de totes les prestacions econòmiques (incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i la lactància natural, cessament d'activitat i atenció de menors afectats per càncer i altres malalties greus) s'efectuarà amb periodicitat mensual, l'últim dia hàbil de cada mes (veure calendari anual de pagaments)​, no havent de presentar-se per a això parts de confirmació en el cas de la incapacitat temporal.

​Amb caràcter excepcional, se seguirà pagant setmanalment el subsidi d'incapacitat temporal fins divendres 14 d'abril a aquells beneficiaris que el sol·licitin prèvia presentació de les corresponents parts de confirmació.

Calendari de pagaments de totes les prestacions econòmiques periòdiques durant 20​23​:

​ ​
28 d'abril, 31 de maig, 30 de juny, 31 juliol, 31 d'agost, 29 de setembre, 31 d'octubre, 30 de novembre i 29 de desembre

Nota: En aquestes dates, FREMAP emet l'ordre de transferència bancària, podent rebre's l'abonament en el compte corrent del beneficiari al següent dia hàbil. ​