Comprovació del període de prestació a què podria tenir dret

Contingut de la pàgina
Període de Cotització prèvia Mesos de prestació
De dotze a disset mesos de cotització prèvia 4 mesos de prestació
De divuit a vint-i-tres mesos de cotització prèvia 6 mesos de prestació
De vint-i-quatre a vint-i-nou mesos de cotització prèvia 8 mesos de prestació
De trenta a trenta-cinc mesos de cotització prèvia 10 mesos de prestació
De trenta-sis a quaranta-dos mesos de cotització prèvia 12 mesos de prestació
De quaranta-tres a quaranta-set mesos de cotització prèvia 16 mesos de prestació
De quaranta-vuit d’ara endavant mesos de cotització prèvia 24 mesos de prestació

D'aquests mesos de cotització a què dona dret la cotització prèvia han de descomptar-se els gaudits per haver percebut la prestació ordinària (per baixa en el Règim Especial) o la prestació ordinària compatible amb l'activitat per compte propi, que va poder rebre's des de l'1 de juliol de 2020. Al contrari, no significa consum d'aquest període guanyat de prestació la rebuda amb caràcter extraordinari des del 14 de març fins al 30 de juny de 2020.

Per exemple:
si l'autònom porta cotitzant per cessament d'activitat des de l'1 de gener de 2019, haurà generat el dret a 8 mesos de prestació; si va percebre la prestació extraordinària de cessament d'activitat des del 14 de març fins al 30 de juny de 2020, i, després, la prestació ordinària compatible amb l'activitat per compte propi des de l'1 de juliol de 2020 fins al 31 de gener de 2021, haurà consumit només 7 mesos d'aquest dret (no es computa la rebuda abans de l'1 de juliol de 2020), per la qual cosa podrà accedir a aquesta nova prestació compatible amb l'activitat per compte propi. A més, si se sol·licita i s'obté amb efecte de l'1 de febrer de 2021, podrà percebre-la fins al 31 de maig de 2021.