Calcula la teva quota

Calcula la teva quota

Si ets autònom i no estàs en cap situació de què exposem seguidament, FREMAP posa a la teva disposició una calculadora de quotes amb què podràs obtenir en senzills passos la teva quota d'autònom.

Tarifa plana Autònomes

Aquesta calculadora no té en compte els casos en què el treballador pot acollir-se a la tarifa plana. Per a aquests casos visiti la pàgina de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Bonificacions i reduccions en matèria de Seguretat Social

Aquesta calculadora no té en compte les bonificacions i reduccions en matèria de Seguretat Social per al Règim de Treballadors Autònoms. Per a aquests casos visiti la pàgina de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Majors de 65 anys

Segons l'Article 311. Estableix l'exempció de cotitzar als autònoms amb 65 anys d'edat i 38 anys i sis mesos cotitzats, o 67 anys d'edat i 37 de cotització, sense que computin les pagues extres per calcular els anys cotitzats.