Aula VIRTUAL

De PRESTACIONS FREMAP

Benvingut a l'Aula Virtual de Prestacions FREMAP

Amb l'objectiu de contribuir a la millora de la gestió de les prestacions de la Seguretat Social que fan els despatxos professionals, assessories i empreses associades, FREMAP desenvolupa jornades de formació en línia a través de seminaris web dirigits a aquest col·lectiu.

És un canal alternatiu a l'atenció presencial per millorar l'eficiència i ampliar el servei de divulgació del nostre coneixement especialitzat.

En aquesta Aula Virtual de Prestacions podràs trobar la informació sobre les activitats formatives convocades per FREMAP, així com fer les inscripcions disponibles.

Altres SEMINARIS WEB (WEBINAR) QUE ES FARAN Durant L'ANY

L'objectiu d'aquest webinar és conèixer el concepte d'accident de treball, així com les diferents responsabilitats que sorgeixen per a les empreses, mútues i treballadors davant la seva ocurrència. És de vital importància per a les empreses fer una correcta gestió d'aquesta contingència, evitant possibles sancions, incidències en les cotitzacions i altres responsabilitats.

L'objectiu d'aquest webinar és tractar la delimitació judicial de l'accident de treball.
Consta de 2 parts:

  • Primera: que es centrarà en els requisits i elements de l'accident de treball, l'accident in itínere i en missió.
  • Segona: que aprofundirà en els apartats restants de l'art.156 de la LGSS: malalties del treball, dol i imprudència temerària.

Es desenvoluparà des d'una perspectiva pràctica i actualitzada, que permeti una gestió eficaç a empreses associades i despatxos professionals.

Situacions irregulars com la falta d'alta, cotització o infra cotització, poden donar lloc a importants responsabilitats en matèria de prestacions d'incapacitat temporal, mort o supervivència, així com a sancions per a les empreses incomplidores.

Per tal d'analitzar aquestes situacions, FREMAP organitza aquest webinar que aborda d'una forma tècnica i pràctica aquells drets i obligacions que estableix el nostre ordenament jurídic en matèria de seguretat social, i que són molt importants conèixer per complir amb la normativa vigent.

Les situacions d'incapacitat temporal són en molts casos tan particulars que han de ser analitzades amb deteniment. Conèixer les figures legals que es donen en les diferents situacions d'IT i com poder actuar en cada cas per complir amb la normativa vigent, és l'objectiu d'aquest webinar.

Consta de 2 parts:
  • Primera: es centrarà en les recaigudes i en les situacions d'IT que poden produir-se en pluriocupació, pluriactivitat i subrogacions.
  • Segona: exposarà les diferents situacions que poden produir-se en les pròrrogues d'IT, impugnacions, reclamacions i disconformitats d'alta.

Cotitzar i pagar correctament per evitar incidències en el pagament delegat, recàrrecs i sancions, són part dels objectius d'aquest webinar, que aprofundeix en els diferents supòsits de càlcul de bases reguladores mitjançant casos pràctics.

Tracta diversos aspectes a tenir en compte en els accidents greus, aprofundint en les comunicacions urgents, des dels casos més senzills als més complexos, les diferents responsabilitats per a les empreses i aspectes legals que s'han de complir.

El Règim Especial del Mar és un dels 4 grans grups del sistema de la seguretat social i compta amb més de 60.000 afiliats segons estadístiques oficials. Amb aquest webinar, FREMAP aprofundeix en aquest règim especial, no només a l'efecte d'enquadrament i cotització, sinó també en les peculiaritats a què està sotmès, com ara l'assistència sanitària, incapacitat temporal, etc.

El Sistema Especial Agrari usa sobre 800.000 treballadors cada any. En les 2 últimes dècades ha tingut notables canvis, integrant-se en el Règim General com a Sistema Especial. En aquest webinar s'analitzen les seves particularitats.

Té com a objectiu explicar les diferents eines de gestió en línia que FREMAP posa a disposició de les seves assessories, empreses i treballadors associats, i que li permeten fer una gestió més eficaç de les prestacions: Fremap ONLINE, AJUDA DELTA, WEB, FREMAP AMB TU.

El Webinar té com a objectiu conèixer amb deteniment el procediment de gestió de comunicats d'accidents de treball.
S'aborden tots els aspectes del procediment gestió de parts, des de la descàrrega d'arxius a través de FREMAP Online, la confecció amb el programa Ajuda Delt@ i la seva remissió a través de la pàgina del Ministeri Delt@.
Compta amb la resolució de diferents casos pràctics interactius per a la confecció de comunicats d'accidents de treball.

L'objectiu d'aquest webinares donar a conèixer un protocol d'atenció psicosocial en emergències dirigida a empreses mutualistes associades a FREMAP.

En el webinar s'aprofundeix en la contextualització d'una emergència, el comportament humà i els primers auxilis psicològics en l'empresa. A més es desenvolupa en detall el protocol a seguir i els nivells d'intervenció segons l'emergència o accident.

L'objectiu del webinar és que els treballadors i empreses associades a FREMAP coneguin els passos a seguir quan els treballadors tenen un accident de treball o necessiten una cobertura mèdica a l'estranger.

L'Absentisme Laboral pot definir-se com: “Absència d'una persona al seu lloc de treball, en hores que corresponguin a un dia laborable, dins la jornada legal de treball ”.

El webinar es concentra en els aspectes fonamentals de la gestió de la incapacitat temporal, causes i solucions, així com en les eines que FREMAP posa a disposició de les empreses associades.

L'objectiu principal d'aquest webinar és explicar les diferències i especialitats de la malaltia professional respecte a l'accident de treball, aprofundint en el seu concepte, en la forma, terminis i conseqüències de la comunicació del comunicat electrònic de malaltia professional; així com en les diferents obligacions i drets que, davant la seva ocurrència, sorgeixen per a treballadors, empreses, serveis de prevenció i altres entitats.

Inscripcions ActivesWEBINAR SOBRE ACTUACIÓ DAVANT SITUACIONS COMPLEXES D'INCAPACITAT TEMPORAL II


Data Inici: 22 de novembre

Horari: 12.00 a 13.30


Les situacions d'incapacitat temporal són en molts casos tan particulars que han de ser analitzades amb deteniment. Conèixer les figures legals que es donen en les diferents situacions d'IT i com poder actuar en cada cas per complir amb la normativa vigent, és l'objectiu d'aquest webinar. En aquesta segona part s'exposaran les diferents situacions que poden produir-se en les pròrrogues d'IT, impugnacions, reclamacions i disconformitats d'alta.


Places LIMITADES
WEBINAR SOBRE MALALTIA PROFESSIONAL


Data d'inici: 25/11/2022

Horari: 12.00 a 13.30


L'objectiu principal d'aquest webinar és explicar les diferències i especialitats de la malaltia professional respecte a l'accident de treball, aprofundint en el seu concepte, en la forma, terminis i conseqüències de la comunicació del comunicat electrònic de malaltia professional; així com en les diferents obligacions i drets que, davant la seva ocurrència, sorgeixen per a treballadors, empreses, serveis de prevenció i altres entitats.
Preguntes Freqüents (FAQ)


Podràs inscriure-te a qualsevol de les convocatòries en curs existents que apareixen en la columna “convocatòries en curs” de l'Aula Virtual. Per a això hauràs de prémer sobre “Inscripció” i emplenar la sol·licitud. Per a més informació consulta nostres Instruccions d'inscripció

En alguns casos pots trobar-te que no hi hagi places disponibles per inscriure-te en el webinar. Això és pel fet que disposem d'un número limitat de connexions i les inscripcions es van confirmant per ordre d'arribada. Ten en compte que cada setmana existirà una nova convocatòria, i que la majoria dels seminaris web es repeteixen diverses vegades a l'any. Per tant, et preguem que gestionis la inscripció quan es publiqui la següent convocatòria que pugui interessar-te.

Recibiras un correu electrònic de confirmació des de la plataforma ZOOM entre 24 i 72 hores abans de l'inici del webinar.
Si no ho has rebut comprova en la teva carpeta de SPAM / Correu no desitjat. També has d'assegurar-te d'haver escrit correctament la teva adreça de correu electrònic en la sol·licitud.

Una vegada hagis completat el procés d'inscripció, rebràs una correu electrònic de la plataforma amb un enllaç web a què hauràs d'accedir el dia i l'hora de l'inici del webinar. Si no ho has rebut has de mirar en la teva carpeta de SPAM / Correu no desitjat.
Si tens problemes per instal·lar el CLIENTA de Zoom i connectar amb Zoom segueix les següents instruccions:
1. Torni a prémer sobre l'enllaç o en “faci clic per unir-se” de la correu electrònic que ha rebut de Zoom.
2. Premi sobre el botó INICIAR REUNIÓ. (No intenti instal·lar el Clienta de Zoom i cancel·leu la descàrrega de l'arxiu)
Quan hagi premut sobre INICIAR REUNIÓ, apareixerà just sota l'opció d'“Unir-se mitjançant el navegador ”.
3. Premi sobre “Uneixi-se des del seu navegador” i seguiu les instruccions en pantalla per unir-se al Webinar.

Una vegada finalitzada la sessió rebràs per correu electrònic un enllaç a una enquesta perquè puguem conèixer el grau de satisfacció dels assistents i partint d'això poder anar adequant els temes i continguts, en el mateix també hi haurà un enllaç per baixar la documentació de la formació impartida.

Et facilitem la documentació en format PDF que posem a la vostra disposició durant el webinar i que us remetem també posteriorment juntament amb l'enquesta de satisfacció. En ella trobaràs tota la informació i exemples transmesos pel ponent en el webinar.

Els webinars de l'Aula de Prestacions FREMAP es desenvolupen amb la participació i adaptació de les qüestions aportades pels participants i amb una contínua actualització a la legislació vigent. Aquests seminaris es programen durant l'any i és per això que optem per no publicar els vídeos, recomanant assistir en directe a les noves convocatòries.