Amb els teus clients

Contingut de la pàgina

Compromís amb els teus clients

Els teus clients saben que millorar l'absentisme i en conseqüència la seva productivitat és important. Per això, volem ajudar-los i el fem des del compromís i per a això ens fa falta la teva col·laboració.

Interlocutor únic

Els teus clients han de tenir les coses clares amb la seva Mútua. Tots ells coneixeran al teu gestor integral de FREMAP, que t'atendrà a tu i als teus clients de manera personal.

Prevenim en les empreses dels teus clients

FREMAP, dins el seu compromís d'aconseguir l'excel·lència en el tractament integral de la salut del treballador, considera la Prevenció de Riscos Laborals, com una actuació essencial que permet millorar els nivells de seguretat i salut minimitzant els índexs de sinistralitat i d'absentisme.

Què fer en cas de…?

Ajudem als teus clients i els seus treballadors a resoldre situacions concretes en cas de:

Per a aquells dels teus clients que vulguin millorar l'absentisme

En col·laboració amb les empreses preparem un pla específic d'actuació que consisteix en:

  • Diagnòstic inicial de la situació de l'empresa.
  • Estimació de costos salarials
  • Proposta de solucions.